Ανάπτυξη

«Ανάπτυξη» υπό τους όρους του χρηματοοικονομικού συστήματος σημαίνει γιγαντισμός, υπερκατανάλωση, κατασπατάληση και αλλοίωση των φυσικών πόρων (σπόροι, ενέργεια, οξυγόνο, νερό, πρώτες ύλες) χωρίς αναπλήρωσή τους· σημαίνει βίαιη και αλαζονική κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στο περιβάλλον χάριν του κέρδους και αναγόρευση του χρήματος από απλή μονάδα μέτρησης των πραγματικών αξιών – των φυσικών πόρων – σε αυθύπαρκτη αξία. Το σύστημα αυτό συντηρείται και εντείνεται από την υπεραστικοποίηση του πληθυσμού.