Αποανάπτυξη

Η αποανάπτυξη δεν είναι μια τεχνική μέθοδος. Είναι κυρίως νοοτροπία και στάση ζωής που θεμελιώνεται στην οικουμενική, ολιστική θεώρηση της ζωής και την αδιάσπαστη ενότητα του ανθρώπου με το Φυσικό Οικοσύστημα. Είναι τάση προς εξισορρόπηση της σημερινής ανισορροπίας και πρό(σ)κληση για εσωτερική αλλαγή του καθενός μας. Η αποανάπτυξη έχει τρεις βασικές διαστάσεις, την αποκατάσταση της φυσικής ζωής, της φυσικής διατροφής και της φυσικής καλλιέργειας της γης και της κοινωνίας.