Αποεκπαίδευση

Αποεκπαίδευση είναι η απομάκρυνση από την παρεχόμενη έως σήμερα συστημική εκπαίδευση και η εκ νέου μαθητεία σε ένα άλλο σύστημα βασικής Παιδείας. Θεμελιώδεις στόχοι αυτού του νέου συστήματος είναι να καλλιεργεί βιωματικά την ανθρώπινη υπόσταση και να προωθεί τη συλλογικότητα, όχι την ιδιώτευση· να προάγει τη σχέση του ανθρώπου με το Οικοσύστημα, εντός του οποίου αποκτούν πραγματικό νόημα όλες οι αξίες, και να φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με την ψυχή του· να του ανοίγει ένα παράθυρο στις τέχνες, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Εφόσον έχει προηγηθεί η παροχή των παραπάνω βασικών γνώσεων και ο άνθρωπος έχει κατάλληλα προετοιμαστεί πνευματικά και ψυχικά, μπορεί πλέον να ενταχθεί –υπό την προϋπόθεση ότι το επιθυμεί– και στην εκπαίδευση της εξειδίκευσης, αποκτώντας ειδικότερες γνώσεις σε επιμέρους κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας.