Φυσικοί Νόμοι και Ρυθμοί

Το αυθύπαρκτο Φυσικό Οικοσύστημα διέπεται από νόμους και ρυθμούς, οι οποίοι διασφαλίζουν την ισορροπία και την εξέλιξή του. Ο άνθρωπος δεν είναι εκτός του Οικοσυστήματος, είναι γέννημά του, και εξαρτάται απολύτως από αυτό· ως εκ τούτου υπόκειται στους νόμους και τους ρυθμούς του. Είναι ένας ισότιμος κρίκος στην παγκόσμια αλυσίδα της ζωής και ως τέκνο της Φύσης συναποτελεί μαζί με όλα τα άλλα τέκνα της μια Ενότητα. Οι φυσικοί πόροι, επομένως, είναι εκ φύσεως κοινά αγαθά, που ανήκουν σε όλα τα όντα και καθένα από αυτά έχει δικαίωμα να κάνει τη χρήση που είναι αναγκαία για την ύπαρξή του. Τα πάντα στη Φύση είναι αλληλένδετα και γι’ αυτό όταν πλήττεται ή ασθενεί ένα μέρος, όσο μικρό κι αν είναι, πλήττεται και ασθενεί το Όλο. Οι συνέπειες των πράξεών μας επιστρέφουν αργά ή γρήγορα στο πολλαπλάσιο πάνω μας, συμπαρασύροντας και τόσα άλλα είδη ζωής.