Η ομιλία από το 2ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας

Στις 11 με 13 του Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε το 2ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στο Ελληνικό. Το Απλεπιστήμιο ήταν εκεί

Εισαγωγικό βίντεο

 

Η ομιλία