Οι σπόροι έπεσαν

Από όλους όσοι έγραψαν διατυπώθηκε ήδη πως η κίνηση της Βολισσού ήταν το στοιχείο που βάζει σε ενέργεια και δράση όλο το σύστημα επικοινωνίας μας με τον κόσμο στο εξής.

Όπου μίλησα για το περιεχόμενο, το κλίμα, την εσωτερικότητα και πνευματικότητα που απέπνεε η Συνάντηση, τον βαθμό συναντίληψης, φιλοτιμίας και ανιδιοτέλειας, προκαλούνταν πάντα μια ατμόσφαιρα θαυμασμού, έντονης περιέργειας και κάποιας...προσμονής. Σαν να πηγάζει η ελπίδα του νέου όρου ζωής που όλοι διεκδικούμε.

Το βέβαιο είναι ότι δεν θα αφεθεί στο παρελθόν η Συνάντησή μας. Νιώθω πως προετοιμάζομαι ήδη για το δεύτερο μεγάλο βήμα στη Ζωή τον Αύγουστο του 2014 και αναζητώ τη δική μου δημιουργική συμβολή.

Δεν πρέπει να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα την ιδιαίτερα επαναστατική σημασία της Συνάντησης και από πολιτική σκοπιά. Η εκφρασμένη de facto σύγκρουση με τις καθιερωμένες πολιτικές καθυπόταξης και ενσωμάτωσής μας στις παρακμιακές δομές της πολιτικής και οικονομικής τάξης μάς οδηγεί σε συναφείς αντιλήψεις και ενέργειες. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε το ζήτημα και διαδικτυακά.

Να έχετε υγεία και αισιοδοξία, φίλοι της Συνάντησης.

Πέτρος Κ.