Απόσπασμα από τα «Στοιχεία Βιονομίας» του Πλάτωνα Δρακούλη

Από το κεφάλαιο «Ήλιος»,

Ήλιος1

Ήλιος2

Ήλιος3

Ήλιος4

Ήλιος5

Το απόσπασμα διαβάστηκε στη λογοτεχνική βραδιά των Μαγεμένων